Seleccione o tipo de autenticación co que quere identificarse

Acceso CHAVE 365

Por favor, introduza o usuario
Por favor, introduza o contrasinal
O usuario non existe ou o contrasinal é erróneo
Erro durante a validación
Debe actualizar o seu contrasinal accedendo a https://sede.xunta.gal/a-mina-sede
Por favor, introduza o usuario e o contrasinal
Erro no envío dos datos. Volva tentalo

Introduza:

Acceso con Certificado

Clave de certificado non válida
Algoritmo de encriptacion non válido ou non existente
Proveedor de java security non existente
Erro de firma tipo SignatureException
Erro de tipo CertificateException ó tratar un certificado
Exception de tipo GeneralSecurity ó acceder o Certificado
Erro de tratamento, no tratamento da validación
Erro de tratamento, no tratamento da validación
Certificado Inválido
Usuario sen certificado
Erro de tratamiento, no tratamiento da validacion
Non se atopou o ficheiro de configuracin para validar o certificado
Erro: Producuse un erro validando o certificado
Certificado revocado
Certificado fora de rango das datas da CRL
Validacin OCSP : UnknownStatus

Acceso con usuario contrasinal e certificado

Por favor, introduza o usuario
Por favor, introduza o contrasinal
O usuario non existe ou o contrasinal é erróneo
Erro durante a validación
Por favor, introduza o usuario e o contrasinal
O nif do certificado diferente do nif do DA
Certificado inválido
Erro no envío dos datos. Volva tentalo

Introduza:

Acceso sen certificado

Non existe o usuario
Usuario eliminado
Contrasinal incorrecto
Contrasinal incorrecto, bloqueouse o usuario
Usuario bloqueado
Usuario caducado
Obrigatorio cambio de contrasinal
Producuse un erro obtendo o resultado
Cambio de contrasinal correcto
Enviouselle un e-mail co novo contrasinal
Por favor, introduza o usuario
Por favor, introduza o contrasinal
Por favor, introduza o usuario e o contrasinal
Erro no envío dos datos. Volva tentalo

Introduza:

Formulario de Rexistro
Para mas informacin sobre o acceso prema aqu